Werk

Geleidelijke re-integratie na ziekte

U bent al lang met ziekteverlof, maar merkt dat uw gezondheid verbetert? Vertrouwt uw arts u erop dat u geleidelijk weer aan het werk kunt? Dan ben je hier precies goed. PWR reintegratie wil u graag uitleggen wat wordt bedoeld met geleidelijke re-integratie. Met onze educatieve focus zijn wij het juiste aanspreekpunt voor uw vragen en ook als u zich professioneel wilt heroriënteren.

Verschil tussen re-integratie en BEM?

Als u erachter komt dat u na een lange ziekte weer op uw werk kunt terugkeren, zult u verschillende termen tegenkomen. Enerzijds gaat het om de geleidelijke re-integratie en het beheer van operationele integratie (BEM). We willen u graag uitleggen wat er achter deze termen schuilgaat en wat ze anders maakt.

Geleidelijke re-integratie

De geleidelijke re-integratie is gericht op arbeidsongeschikte verzekerden die langer dan 6 weken met ziekteverlof zijn en hun werk niet kunnen doen. In samenwerking met een arts moet worden bepaald in hoeverre de verzekerde arbeidsongeschikt is en welke maatregelen genomen kunnen worden om voor een kleine mate te re-integreren. De geleidelijke re-integratie moet ervoor zorgen dat de zieke werknemer in de toekomst weer aan het werk kan. Er moet voor worden gezorgd dat de werknemer niet overweldigd wordt door de werkdruk, maar geleidelijk kan worden geïntroduceerd in de oude dagelijkse werkroutine.

Het Hamburgse model

Het Hamburgse model wordt synoniem gebruikt met het concept van geleidelijke re-integratie. Naar dit model wordt in samenwerking met een arts een plan opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe de medewerker na een langdurige ziekte kan worden herintegreerd in het dagelijkse werk. Hierbij is het van belang dat de zieke nog wat werk kan doen zonder dat dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor zijn gezondheid. Deze hernieuwde kennismaking met het dagelijkse werk vindt plaats via een geleidelijke kennismaking met het werk. Regel hierbij is dat zowel de werktijden als de omvang van het werk langzaam toenemen.

Re-integratie met behulp van de MIQR

De geleidelijke re-integratie is primair gericht op mensen die willen terugkeren naar hun oude werkgever. Maar na een ernstige ziekte kan het gebeuren dat de oude werkgever niet meer aansluit bij jouw vaardigheden. Wees niet bang om opnieuw te beginnen. Bij MIQR adviseren wij u graag en laten wij u zien welke omscholing en voortgezette opleidingen u bij ons kunt volgen, zodat u kunt uitkijken naar uw professionele toekomst.
Bij ons kunt u cursussen volgen die worden vergoed door de pensioenverzekeraar. De regel hier is dat de onderwijsinstellingen van de MIQR allemaal uitgerust zijn voor revalidatie en drempelvrij zijn, zodat niemand wordt belet nieuwe dingen te leren voor hun professionele toekomst.
Na een langdurige ziekte is de eerste optie de revalidatiebeoordeling. Dit gaat over de vastberadenheid voor oriëntatie, training en integratie (FOSI). Samen met jou kijken we welke skills je al hebt en waar we je nog kunnen helpen om jouw skills te verbeteren. Je kunt ook verschillende vakgebieden uitproberen en ontdekken waar je professionele toekomst je naartoe zal leiden.
Ook voor jou is de OSI-maatregel ideaal als je na een langdurige ziekte of een ongeval niet meer terug kunt naar je oude baan. OSI staat voor “Orientation, Training & Integration”. Met deze maatregel heb je de mogelijkheid om je professioneel te heroriënteren door zelf uit te proberen welke vakgebieden voor jou interessant zijn. Daarnaast ontvang je een assessment van onze competente medewerkers die je op weg helpen.
Mislukt de geleidelijke re-integratie en kun je niet meer werken in je vorige baan, dan is er de mogelijkheid tot omscholing. Hier kunt u een van onze omscholingsaanbiedingen kiezen. Wij helpen je graag bij de omscholing tot griffier Office Management (KBM), als bedrijfsmedewerker (IK) of tijdens een begeleide bedrijfsbijscholing (bbU), waarbij je schooltekorten worden aangepakt. Op deze manier kunnen we u helpen weer aan het werk te gaan en professioneel aan de slag te gaan.

Vereisten voor re-integratie

Om de voordelen van een geleidelijke re-integratie te kunnen garanderen, moet aan bepaalde eisen worden voldaan. Allereerst moet duidelijk zijn dat het starten van de maatregel gegarandeerd leidt tot werkhervatting. Hierbij is vooral medische samenwerking belangrijk. Daarnaast moet de ziekte reïntegratie noodzakelijk maken. Werkgevers en zieke mensen moeten akkoord gaan met de geleidelijke re-integratie. Ook is het van belang dat de zieke werknemer voldoende gezondheid heeft om de re-integratie uit te kunnen voeren zonder het risico te lopen dat zijn gezondheid opnieuw verslechtert. Hierbij wordt uitgegaan van een werktijd van minimaal 2 uur per dag. Ten slotte moet de geleidelijke reïntegratie niet later beginnen dan 4 weken na voltooiing van de geneeskundige revalidatiedienst, op voorwaarde dat er vóór de re-integratie een rehabilitatiemaatregel heeft plaatsgevonden.

De kosten worden in deze gevallen overigens geheel door de zorgverzekering en de staat gedekt, wel heb je mogelijk een aanvullende zorgverzekering fysiotherapie nodig, als je ook lichamelijke klachten hebt.